MENU
Aula_close Layer 1

Fritidsordning 0. - 3. klasse

GFO efter skoletid

Efter skoletid kan børn fra børnehaveklasse til og med 3. klassetrin gå i fritidsordning (GFO). Efter 3. klasse har kommunen tilbud om fritids- og ungdomsklubber.

 

Vi garanterer en plads i GFO’en for børn fra børnehaveklasse til og med 3. klassetrin. GFO'en er en fritidsordning med kontrolleret fremmøde, den er en del af indskolingen og er med til at sikre helhed i barnets dag.

GFO'ens formål er, i samarbejde med skolen at understøtte det enkelte barns alsidige personlige udvikling og tilbyde pædagogiske aktiviteter til børnene. GFO’en er placeret på skolen. Dagligdagen i GFO’en er en blanding af voksenstyrede pædagogiske aktiviteter, leg og samvær med kammeraterne.

Indmeldelse

Indmeldelse i GFO i finder sted i forbindelse med indskrivningen til skolen. Indmeldelse kan ske til den 1. eller den 16. i hver måned.

Udmeldelse

Fristen for udmeldelse er en måned til den 15. eller den 30. i hver måned. 

AL IND- OG UDMELDELSE SKER VIA FLG. LINK:

https://www.gentofte.dk/da/Borger/Familie-og-b%C3%B8rn/Dagtilbud-til-de-yngste/Pladsanvisning

Åbningstider

På skoledage er den normale morgenåbningstid for GFO’en fra klokken 7.00 til 8.00.

Mandag – torsdag lukkes der kl. 17.00, fredag kl. 16.00).
 
I formiddagstimerne når børnene er i skole, har GFO’en lukket.
 
I sommerferien har GFO’en åbent hele dagen.

Dog har GFO Skovgården lukket i uge 29. Der er i denne uge, mulighed for pasning i en af Gentofte Kommunes andre GFO’er. Kontakt Rådhuset for øvrige informationer, tlf. 39 98 00 00.

Takster

Aktuelle takster for 2020 kan du se her.