MENU
Aula_close Layer 1

Sundhedsplejen

SUNDHEDSPLEJE PÅ SKOVGÅRDSSKOLEN

 

Sundhedsplejen på Skovgårdsskolen varetages af sundhedsplejerske Susanne Carlsen.

Jeg vil primært være på Skovgårdsskolen mandag og onsdag.

I er altid velkomne til at rette henvendelse pr. telefon eller pr. mail.

 

Formålet med sundhedsplejerskens arbejde er at styrke børns sundhed og sunde levevis. Vi udfører denne opgave i samarbejde med børnene, forældre, lærere og andre samarbejdspartnere.

Vores tilbud til børnene er en kombination af samtaler, undersøgelser og undervisning.

Samtalerne omhandler sundhedsmæssige forhold af betydning for barnet og børnegruppen.

 

Afhængig af alder drøftes aktuelle områder og barnets egen oplevelse af trivsel, helbred og sundhedsvaner.

Samtalerne foregår enkeltvis eller i mindre grupper.

 

 

Sundhedsplejerskens tilbud afhænger af det enkelte barns behov, men omfatter altid:

 

0 klasse: I børnehaveklassen vil I som forældre blive inviteret med til undersøgelsen og samtalen.

Barnet bliver målt og vejet og får undersøgt syn og hørelse. Endvidere laver jeg en motorisk undersøgelse, hvor jeg undersøger barnets fin og grov motoriske udvikling.

 

2.klasse: Samtale og synsprøve, eleven vejes og måles.

 

5.klasse: Samtale og synsprøve, eleven vejes og måles.

 

8.klasse: Samtale og undersøgelse af syn og hørelse, den unge vejes og måles.

 

Åben konsultation:

 Der vil den 2.og 4. onsdag i hver måned være mulighed for at træffe undertegnede på sundhedsplejerskens kontor mellem 11 og 13.

 

 

 

Med venlig hilsen sundhedsplejersken på Skovgårdsskolen.

 

Susanne Carlsen

Mobil : 51398215 træffes tirsdag og torsdag ml 12.30 og 13.30

Sikker mail: gentofte@gentofte.dk att Susanne Carlsen

Dokumenter
Sundhedsplejen skoleåret 2019-2020.pdf Shape Created with Sketch.