Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skolens historie

Skolen ved Dyrehaven

 

Skovgårdsskolen er en kommunal folkeskole, der ligger i Charlottenlund tæt ved Dyrehaven. Skolen blev opført i 1950/51, og en del af skolen blev indviet og taget i brug i januar 1951. Vi markerer skolens fødselsdag den 31. Januar.

I 1800-tallet har der været undervisningsvirksomhed på Skovgården, som igen kan tilbageføres som en af de gårde, der flyttede ud fra den gamle Ordrup landsby. Den gamle Skovgård blev i tidens løb til en herskabsejendom, hvor en lang række af 1800-tallets indflydelsesrige personer holdt åbent "kulturhus" - herunder blev der i en periode oprettet en højskole på stedet.

Da Gentofte Kommune i 40'erne overtog ejendommen, nedrev man bygningerne og genopførte den gamle hovedbygning på Krathusvej, hvor man den dag i dag kan se det smukke, gamle hovedhus.

 

Skovgårdsskolen er en ambitiøs skole, der sætter det enkelte barn i centrum. Vi er kendetegnet ved fagligt kompetente medarbejdere og en engageret forældregruppe. Vi er placeret tæt på Dyrehaven og mange af vores klasser og årgange benytter sig af denne mulighed i den daglige undervisning. Vores skole blev færdigombygget i 2010. Det betyder, at vi i dag stadig har vores fantastiske udendørsfaciliteter, nye hjemområder til hver årgang samt mange spændende ny fagområder og ikke mindst en ny idrætshal

På Skovgårdsskolen er der ca. 100 medarbejdere ansat til at varetage lærings- og fritidsaktiviteter for ca. 750 elever, som går på skolen.

Skolen er inddelt i to afdelinger: En indskoling fra 0. – 5. årgang og en udskoling fra 6. – 9. årgang. Når eleverne begynder hos os, kender vi dem allerede lidt. Forældre og børn har været på besøg, og vi besøger hvert enkelt barns børnehave. Derved skabes en bedre overgang mellem institution og skole.

I indskolingen har lærere og pædagoger et tæt samarbejde, hvilket vi udnytter i de første 12 uger af børnehaveklasserne, hvor eleverne inddeles i forskellige farvegrupper, inden de endelige klassedannelser finder sted primo november. Denne praksis er velfungerende og giver et godt fundament for den enkelte elevs faglige og sociale udvikling. Klassedannelser i børnehaveklasserne har vi siden 2003 haft gode erfaringer med. De gode erfaringer tager vi med os i arbejdet på både at fastholde og udvikle eleverne og deres faglige og sociale relationer i udskolingen.

I udskolingen arbejder vi med en ny struktur, hvor fagene på tværs og samarbejdet mellem både lærere og elever løbende udfordres, målsættes og evalueres.

Hele skolen arbejder overordnet set ud fra en målsætning, der lyder: Vi udfordrer og udvikler barnets innovative evner. Denne vision udmønter vi i det daglige arbejde i de enkelte klasser, på årgangene, men også i vores måder at samarbejde på.

Vi er glade for og stolte af vores skole med både traditioner og udvikling. Vi ser derfor frem til at give dit barn nogle trygge og fagligt udviklende år på Skovgårdsskolen.