Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Indskrivning

Indskrivning ved skoleskift

Du kan søge optagelse på Skovgårdsskolen forudsat, at elevtallet giver mulighed for det. Vores elevtal fremgår af vores hjemmeside.

Hvis du er tilflytter til kommunen, skal antallet af elever på årgangen være under 25 i gennemsnit på klassetrinnet. Hvis du ønsker at skifte skole eller bor i en anden kommune, skal antallet af elever på årgangen være under 23 i gennemsnit på klassetrinnet. Hvis vi har plads kontaktes skolen på tlf.: 3998 5200 og der aftales et møde mellem forældre og ledelse.

Indskrivning til 0. klasse

Alle børn, der fylder 6 år i kalenderåret, skal ifølge Folkeskoleloven starte i skole til august. Hvis dit barn ikke skal starte i skole, skal der søges om udsættelse.

Der bliver i starten af december udsendt en folder til alle forældre i Gentofte Kommune, med børn der fylder 6 år i kommende kalenderår. Folderen sendes til forældremyndighedshaveren via digital post.

Barnet indskrives digitalt fra primo december til medio januar.

Udsat skolegang

Et barns undervisning kan udsættes et år efter undervisningspligtens indtræden, når det er begrundet i barnets udvikling. Hvis du skønner, at det er nødvendigt at udsætte skolestarten, skal du søge om dispensation sammen med skolelederen på den nærmeste folkeskole.

Hvis du er i tvivl, om dit barn skal have udsat skolestart, bør du tage kontakt til barnets dagtilbud.

Lukkede årgange

9. årgang er lukket for optagelse i skoleåret 2023-2024