Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Udskoling - 6. - 9. klasse

Udskolingen på Skovgårdsskolen

her vil alle gøre sig umage

 

Skovgårdsskolen er en to-delt skole. Det betyder, at vores udskoling går fra 6. – 9. klasse.

Der er ca. 300 elever og 22 lærere tilknyttet vores udskoling.

Vi er en skole med tre spor, hvor der typisk fra 8. årgang, er to klassiske klasser og et-to klasser med vores Samfunds- og Innovationslinje (HUMA-linjen).

Skovgårdsskolen vægter faglighed, dannelse og uddannelse højt. Det er vigtigt for os, at du som elev er fagligt, personligt og socialt rustet til den fremtid, som venter på netop dig – efter folkeskolen.

Din (indre) motivation er vigtig og vi forsøger hver dag, ved varieret og kreativ undervisning, at understøtte din lyst til at lære noget nyt og bliver nysgerrig på fagene og verden.

Derfor vil du på Skovgårdsskolen møde...

·         PLC-laboratorium. Her er der korte intensive forløb, hvor eleverne i mindre grupper arbejder med: robotkørsel, sæt komma, vand på mange måder, sproglaboratorium, test din fysik, opfinder for en dag, brugen af de sociale medier, teknologiforståelse og meget mere...

  • Du lærer grafisk facilitering, præsentationsteknik og 1925-modellen, så du er rustet til at udvikle og præsentere din unikke idéer i fremtiden.

  • InnovationsCamp; som afholdes hvert andet år. Her bliver eleverne udfordret med ”virkelige problemer fra rigtige virksomheder og organisationer”, som skal løses på 48 timer.

  • Projektopgave fra 6. klasse, hvor hvert års har sit fokus, så eleverne i 9. klasse er godt rustet til den obligatoriske projekt-prøver. Projektopgaverne afvikles i samarbejde med Byens Hus.

  • Naturparken; vores eget store udendørs-undervisningsrum, hvor årstiden, planter og dyrene er med til at sætte en ny faglighed under åben himmel.

  • Verden ind i – skolen – ud i verden. Mad, sprog og mennesker fra andre lande. Foredrag med forskere og kulturpersonligheder. Og så har vi studietur på 9. årgang.

  • Delehold i fysik/kemi på 7. årgang, således at naturfagsundervisningen får den optimale opstart med den nye naturfagsprøve som målet. Ligesom vi underviser i biologi og geografi på 6. årgang.

  • Stort anlagt teateropsætning på 8. årgang med tre skole- og tre aftenforestillinger

Valgfagstilbuddet på 7. og 8. klassetrin er: Håndværk & Design, Billedkunst og Madkundskab.

Skovgårdsskolen har beholdt klasselærerfunktionen i udskolingen. Det har vi gjort for at sikre dig og dine forældre en god skole-hjem dialog, hvor ”Min Uddannelse” er det bærende element, udover skole-hjem-samtalen – eventuelt suppleret af behovssamtaler.

Vi er en skole, som leverer gode resultater på flere parametre: Karakterer, trivselsmålinger, lærernes kompetencer m.v. – men for Skovgårdsskolen er traditioner også̊ et bærende element i din uddannelse.